Bestanden van Jong en Oud online

De bestanden van de lesbrief Jong en Oud staan inmiddels online!

Hoofdstuk 8 van Kopen en Werken online

De bestanden van hoofdstuk 8 van Kopen en Werken staan inmiddels online!

Monetaire zaken online

De bestanden van de lesbrief Monetaire zaken staan inmiddels online bij de VWO-website.

HAVO: Kopen en Werken hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: – Primair inkomen – Soorten inkomen – Loonquote – BBP – Bronnen lezen De volgende documenten […]

HAVO: Kopen en Werken hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: – Procenten – Procentuele verandering – Gemiddelde – Perioden omrekenen De volgende documenten horen bij dit […]

HAVO: Kopen en Werken hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: – Rente – Rente binnen één jaar – Rente over meerdere jaren – Rente berekenen met […]

HAVO: Kopen en werken hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: – Afzet – Omzet – Inkoopwaarde van de omzet – Brutowinst – Nettowinst De volgende documenten […]

HAVO: Kopen en werken hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: – Balans – Mutatiebalans – Eigen vermogen – Vreemd vermogen – Debiteuren – Crediteuren De volgende […]